De algemene verkoopsvoorwaarden vindt u hier: Terms and Conditions

Gelieve ons steeds te contacteren via ons contactformulier voordat u een artikel terugstuurt.
Please contact us in case you should want to return your product. 

 

Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht 


10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor particuliere klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit). 
10.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder verplicht opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat: 
(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ; 
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling); 
(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Atelier Devillé op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail of via het contactformulier op de webshop waarna u de instructies om de zending te retourneren worden meegedeeld. 
10.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst, het aangekochte goed terug te sturen naar Atelier Devillé, Leeuwerikstraat 8, 3110 Rotselaar en dit op eigen kosten. Postdatum geldt als bewijs. 
De klant verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van het factuur of leveringsbon terug te sturen naar Atelier Devillé. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. De goederen worden daarom voorzien van “een zegel”. De aangebrachte zegel belet niet dat de klant kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt Atelier Devillé zich het recht voor om een waardevermindering aan te rekenen of de terugbetaling te weigeren. 
10.5 Atelier Devillé verbindt zich er toe binnen de 14 dagen van zodra wij het goed hebben teruggekregen, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van de initiële verzendingskosten en/of eventuele extra retourkosten, van de waardevermindering in geval van schade aan het goed, gebruik van het goed of verbreking van het zegel (zie art.10.4) 
De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald. 
10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor (zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ): 
• artikelen die niet voorradig zijn maar toch door u besteld werden en daarom ook speciaal voor u vervaardigd werden; 
• dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden; 
• de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

International shipping

Please contact us in case your country isn't listed for transport.

Klaar Devillé website

Subscribe!

Subscribe to our newsletter below, and be the first to know about new products and upcoming discounts!

© 2017 - 2020 Klaar Devillé | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies. More information Accept
What is a cookie ? A cookie is a small text file that is sent to your computer. When you visit a website Both this website and other parties may place cookies . What are cookies used for? This website uses cookies to improve . Ease of use and performance of the website Using cookies , we make sure to include that you do not always receive the same information when you visit our site or enter . Cookies make surfing the site so much more pleasant . There are different types of cookies . This website uses persistent cookies and session cookies. Permanent cookies : Allows the website can be set to your preferences. For example, to your consent to allow cookies to remember. As a result, you do not have to repeat so you save time and easily navigate through the online store . Your preferences Persistent cookies can be removed via the settings of your browser . Session cookies : Using a session cookie , we can see which parts of the website you have viewed this visit . We can therefore adapt to the surfing behavior of our visitors as possible. Webshop These cookies are automatically deleted when you close your browser . With the specific purpose of this Web site places cookies ? This web site places cookies for the following reasons : Shopping Cart ( functional cookie) : Remember what products are in your shopping cart. Without this cookie , you can order any products or in your shopping basket . Cookie selection ( functional cookie) : Remember that you have given to the placing of cookies our permission . Google Analytics ( tracking cookie ) : Measure how you use the website and how you found us and reports in attempt to gain insight here . Google AdWords ( tracking cookie ) : we measure how you use the website and how you found us. We use this knowledge to improve . Our AdWords campaigns Facebook ( Social Media cookie) : This cookie is possible to 'like' our Facebook page . This button works through code from Facebook itself originates . Twitter ( Social Media cookie) : This cookie is possible to follow our Twitter page . This button works through code that originates from Twitter itself . AddThis ( Social Media cookie) : This cookie is it possible to share via Facebook , Twitter , Hyves and various other social media websites our content . Affiliate marketing (marketing cookies) : We use these cookies to reward them for their contribution to the sales partner sites (affiliates , such Daisycon , TradeTracker and Cleafs ) . Review sites (marketing Cookies ): We like to be judged by customers . We use a review site such as The Feedback Company. These places cookies for proper operation . How can I manage or delete cookies ? Generally, cookies can be managed , edited and deleted by your browser . More information on and off , and cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser .