Retour

De algemene verkoopsvoorwaarden vindt u hier: Terms and Conditions

Gelieve ons steeds te contacteren via ons contactformulier voordat u een artikel terugstuurt.
Please contact us in case you should want to return your product. 

 

Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht 


10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor particuliere klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit). 
10.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder verplicht opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat: 
(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ; 
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling); 
(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Atelier Devillé op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail of via het contactformulier op de webshop waarna u de instructies om de zending te retourneren worden meegedeeld. 
10.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst, het aangekochte goed terug te sturen naar Atelier Devillé, Leeuwerikstraat 8, 3110 Rotselaar en dit op eigen kosten. Postdatum geldt als bewijs. 
De klant verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van het factuur of leveringsbon terug te sturen naar Atelier Devillé. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. De goederen worden daarom voorzien van “een zegel”. De aangebrachte zegel belet niet dat de klant kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt Atelier Devillé zich het recht voor om een waardevermindering aan te rekenen of de terugbetaling te weigeren. 
10.5 Atelier Devillé verbindt zich er toe binnen de 14 dagen van zodra wij het goed hebben teruggekregen, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van de initiële verzendingskosten en/of eventuele extra retourkosten, van de waardevermindering in geval van schade aan het goed, gebruik van het goed of verbreking van het zegel (zie art.10.4) 
De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald. 
10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor (zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ): 
• artikelen die niet voorradig zijn maar toch door u besteld werden en daarom ook speciaal voor u vervaardigd werden; 
• dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden; 
• de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

© 2017 - 2024 Klaar Devillé | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore